About


คือ ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Mobile Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android พร้อมทั้งระบบ Back Office ที่ใช้ในการจัดการผู้ใช้งานและดู log การใช้งาน พร้อม features หลากหลายที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงช่วยลดปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้อย่างลงตัว และเป็นช่องทางเพื่อใช้ในการสื่อสาร ทั้งจากการส่งข้อความเพื่อแจ้งข่าวสารจากผู้บริหาร ระดับสูง และฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงพนักงานทุกคน หรือใช้ในการพูดคุย หรือประชุมกันระหว่าง พนักงานในแผนกเดียวกัน หรือข้ามแผนก ซึ่งช่วยลดปัญหา communication break down โดยจะ แตกต่างจาก free chat application ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และยังสามารถต่อเชื่อมระบบ Work Flow ในการทำงาน เช่นการขออนุมัติต่างๆ การลงเวลาเข้าออกงาน การขออนุมัติค่าใช้จ่าย online เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน โดยอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นจาก ที่ไหนก็ได้ อีกทั้งยังเหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรที่พนักงานต้องออกไปติดต่องานหรือปฏิบัติงาน นอกบริษัทเป็นประจำ

Award


.

Security & Reliability

ให้ความปลอดภัยต่อองค์กรและผู้ใช้งานสูง

Admin management tool

มีระบบจัดการผู้ใช้ทั้งการเพิ่มหากมีพนักงานเข้าใหม่และลบผู้ใช้ออกจากระบบหากพนักงานลาออก

Data back up system

มีระบบจัดเก็บข้อมูลการสนทนาเพื่อใช้ตรวจสอบภายหลัง

Complety Delete

สามารถลบข้อความสนทนาที่ส่งผิด โดยลบทั้งฝั่งผู้ส่งและผู้รับ

Capture Alert

ระบบแจ้งเตือนการ capture หน้าจอการสนทนา เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

Multi Device

เปลี่ยนมือถือใหม่ก็ใช้งานได้ทันทีโดยข้อความสนทนาทั้งหมดยังอยู่ครบ

24X7 Support

มั่นใจกับ Customer Service 24x7

Work Efficiency

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างสูงสุด

Trusted Location Tracking

สามารถตรวจสอบ Geo Location ของพนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานภายนอก

Read Receipt

เห็นได้ทันทีว่าใครได้รับข้อความและอ่านแล้ว

Broadcasting Message

พนักงานจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยระบบส่งข้อความแบบ Broadcasting

Cost Management

บริหารงานองค์กรด้วยรูปแบบ Virtual office

Extension

ด้วยระบบที่พร้อมรองรับ Work Flow เช่น Online Leave, Online Memo และอื่นๆ ทำให้ไม่ต้องมานั่งทำ Paper Work อีกต่อไป

VERK มีรูปแบบการให้บริการ 3 รูปแบบ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการขององค์กรดังนี้

Cloud Share

ข้อมูลในการ Chat จะถูกจัดเก็บไว้บนระบบ Shared Cloud ของ CSLOX INFO PCL

Private Cloud

ข้อมูลและระบบการใช้งานจัดเก็บไว้บน Cloud Service ซึ่ง Dedicate Security ออกมาเป็นส่วนตัว โดย CSLOX INFO

On Premise

ข้อมูลในการ Chat จะถูกจัดเก็บไว้บน Server ของลูกค้า


Company:

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Address:

1126/2 อาคารวานิช2 ชั้น 21 ห้อง 2101 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Phone:

02 207 6834

Hours:

Monday - Friday: 8.30 AM – 5.30 PM

Get it

พร้อมแล้วที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กรของคุณ สนใจทดสอบใช้งาน กรุณาใส่ข้อมูลด้านล่าง
Copyright © 2016 | by AD Venture Public Company Limited